Peter Bared - webbproduktion

Jag gör E-handelslösningar, responsiva webbsidor med Wordpress och skräddarsydda webblösningar för intranät.

Webbdesign handlar i huvudsak om problemlösning, att tillgodose ett behov, att lösa ett problem. Det är många aspekter att ta hänsyn till, förutom att webbsidan eller tjänsten ska utföra önskad uppgift. Den ska förstärka företagets varumärke, vara användarvänlig, fungera på alla olika enheter och vara säker och snabb att använda. Dessutom ska den vara enkel att uppdatera och vidareutveckla.
Jag finns i Sunne, Värmland.

Webbsidor med Wordpress

Wordpress är idag det mest använda systemet för att publicera webbsidor. Finns ett stort utbud av funktioner och tillägg som gör att ni/vi kan utveckla och förändra webbplatsen efter befintliga och kommande behov.

Ref. 1   Ref. 2  Ref. 3  Ref. 4  

E-handel med Wordpress / WooCommerce

Har byggt eget e-handelsystem sedan 2000 och har därmed djupgående insyn i bakomliggande funktioner som betalningsintegrationer mm, men använder i dag i huvudsak "färdiga" lösningar som Magento eller Woocommerce.

Ref. 1  Ref. 2  
App för interna system

Systemutveckling

Interna system för process-styrning, tidsrapportering, dokument- och rapporthantering och verktyg för uppföljning och analysering. Har i huvudsak jobbat med medicintekniska företag men även med åkerier, skolor och handel.

Simulatorer för utbildning

Utbildningsappar

Har gjort flera versioner av simulatorer/utbildningar för utbildning. Att kunna testa om och om igen med hjälp av en simulator, på t ex ipad eller dator, ger en oslagbar inlärning/igenkänning som sedan funkar i skarpt läge.

Grafisk profil

Grafisk design

Gör i huvudsak designarbeten mot digitala medier, men kan såklart komplettera med tryckmaterial.